ZASADY REKLAMACJI I PRAWO ODSTĄPIENIA

REKLAMACJA

Jeżeli zakupiona rzecz ma wadę, masz prawo złożyć REKLAMACJĘ, w której określisz swoje wymagania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu opisanego na karcie produktu (tj. do stanu zgodności z umową).Reklamację dotyczącą towaru należy składać do Sklepu w formie pisemnej lub email. Reklamację można składać przy pomocy formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.thedom.pl w zakładce pliki do pobrania.

Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

O wadzie fizycznej mówimy jeżeli rzecz:

 •          nie ma właściwości, które powinna mieć;
 •          nie ma właściwości, o których zapewniał sprzedawca lub reklama;
 •          nie nadaje się do celu, o którym poinformował sprzedawca;
 •          jest niekompletna;
 •          jest nieprawidłowo zamontowana lub uruchomiona.

Wada prawna polega na tym, że sprzedany towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawami na rzecz osoby trzeciej.

W ramach uprawnień wynikających z reklamacji jest możliwość :

 •          wymiany towaru na nowy;
 •          naprawy towaru;
 •          obniżenia ceny;
 •          odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Aby zgłoszona przez Ciebie reklamacja została rozpatrzona powinieneś przesłać ją listem poleconym na adres pocztowy:

THE DOM Sp. z o.o.

UL. STALOWA 9,

08-110 ŻELKÓW KOLONIA (SIEDLCE)


z dopiskiem "reklamacja" lub "zwrot"

lub przesłać skany dokumentów na adres e-mail: biurothedom@gmail.com (w tytule maila prosimy wpisać pełny numer zamówienia).

W celu ułatwienia procesu reklamacji prosimy podać następujące informacje:

 •          numer zamówienia;
 •          opis wady;
 •          zdjęcia wad towaru, całości przedmiotu, a także opakowania w którym zamówienie zostało dostarczone;
 •          w przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki – skan protokołu szkody, który został spisany w obecności kuriera (powinna być w nim zaznaczona informacja o uszkodzonym opakowaniu).

Do zgłoszonej reklamacji ustosunkujemy się w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

W tym okresie Sklep zobowiązuje się udzielić Klientowi informacji na temat sposobu rozpatrzenia reklamacji [pozytywnie, negatywnie].

Warto pamiętać, że ustosunkowanie się do reklamacji to potwierdzenie lub zaprzeczenie jej zasadności. Nie oznacza to jednak, że w tym terminie towar musi zostać przywrócony do stanu zgodności z umową.

W przypadku uznania reklamacji produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe – zwrócimy pieniądze.

Przypominamy, że nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

W przypadku uznania reklamacji równowartość opłaty pocztowej poniesionej przy odesłaniu do nas wadliwego towaru zwrócimy natychmiast po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji.

DO POBRANIA:

wzór protokołu reklamacji

POBIERZ

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYNY

W przypadku dokonania zakupu za pośrednictwem Internetu (a zatem co do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość) przysługuje Ci ponadto PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY BEZ  PODANIA PRZYCZYNY na podstawie ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827). 

Jeżeli zamówienie nie spełnia Twoich oczekiwań możesz je zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.

Zwrócimy środki w ciągu 7 dni roboczych po sprawdzeniu zwróconego towaru.

Jak dokonać zwrotu?

 •          Poinformuj nas o tym, że chcesz oddać zakupiony towar, wypełniając formularz Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 •          Skan wypełnionego formularza wyślij na adres e-mail: biurothedom@gmail.com (w tytule maila prosimy wpisać pełny numer zamówienia).

 

DO POBRANIA:

wzór oświadczenia odstąpienia od umowy

POBIERZ

W odpowiedzi zwrotnej nasz Dział Reklamacji poinformuje Cię pod jaki adres należy odesłać towar wraz z oryginałem Oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

WAŻNE:

 •          Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę. 

 

 •          przesyłka nie może być nadana za pobraniem.

 

Ty – jako Konsument – ponosisz jednak koszty związane z odesłaniem towaru do sprzedawcy.

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zwrócimy Ci jednak nie tylko koszty nabycia towaru, ale również koszty jego dostarczenia  - związanych z najtańszym spośród zawartych w ofercie sprzedaży sposobów jego dostarczenia.

Dostarczenie reklamowanego towaru następuje do magazynu Sklepu

ul. STALOWA 9

08-110 Żelków-Kolonia

gdzie rozpatrywana jest reklamacja. Klient powinien uprzednio skonsultować ze Sklepem w celu ustalenia formy odesłania, daty odesłania czy też sposobu opakowania i przewozu towaru, które powinny odpowiadać właściwościom rzeczy.

Równowartość towaru wynikająca z rezygnacji z zakupu zostanie Ci zwrócona w ciągu 14 dni po otrzymaniu przesyłki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użyłeś. W przypadku płatności za pobraniem (COD) - na podany przez Ciebie numer konta.